O firmie » PROJEKTY UE

Firma Hela-Prima Sp. z o.o. zakończyła w 2008r. realizację projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji lodów podnoszących konkurencyjność spółki Hela-Prima”, w ramach którego zrealizowano następujące działania:
  • zakup kompletnej linii do produkcji lodów ekstrudowanych na patyku
  • zakup kompletnej linii do produkcji lodów typu Premium
  • zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem
  • utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:
Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 2.2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.2.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
 
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
 
HELA-PRIMA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 52
05-480 Karczew
Tel.:  +48 22 780 88 07
Fax: +48 22 780 88 09
e-mail: