O firmie » POLITYKA JAKOŚCI

Jako producent lodów zdajemy sobie sprawę, że lody to produkt do bezpośredniego spożycia, które muszą spełniać wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa. Dbałość o konsumenta i jego zaufanie jest priorytetem naszej działalności już na etapie selekcji składników wykorzystywanych do produkcji. Z tego powodu zaopatrujemy się w surowce i poakowania wyłącznie u stałych i sprawdzonych dostawców, a stosowane przez nas receptury dopuszczają do użycia tylko starannie wyselekcjonowane składniki o wysokich parametrach jakościowych,

Zaspokojeniu zdrowotnych i smakowych potrzeb konsumentów służą również ściśle przestrzegane procedury postępowania w procesie produkcyjnym oraz zachowania norm higienicznych. W realizacji zadań polityki jakości istotną rolę odgeywa też zakładowe laboratorium, które przeprowadza badania mikrobiologiczne każdej partii lodów, począwszy od mieszanki lodowej aż po produkt finalny. Ponadto w wyrobach gotowych pracownicy laboratorium oznaczają białka i tłuszcze oraz sprawdzają zawartość suchej masy i stopień napowietrzenia. Nasze laboratorium zajmuje się także oceną sanitarnych warunków produkcji, czemu służą regularne badania: wody, czystości maszyn oraz czystości rąk pracowników.

Dla zapewniena bezpieczeństwa wytwarzanych przez nas lodów w firmie w 2003 roku wdrożony został system HACCP, obejmujący swoim zakresem kontrolę wszelkich krytycznych punktów w całym procesie ich wytwarzania- od momentu pozyskania surowców aż do sprzedaży wyrobów gotowych. Zakład od 2017r. może poszczycić się również certyfikatem BRC.

 
HELA-PRIMA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 52
05-480 Karczew
Tel.:  +48 22 780 88 07
Fax: +48 22 780 88 09
e-mail: