O firmie » POLITYKA JAKOŚCI

 

W pełni zdajemy sobie sprawę, że lody jako produkt do bezpośredniego spożycia muszą spełniać wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa. Dlatego dbałość o konsumenta i jego zaufanie jest priorytetem naszej działalności już na etapie skrupulatnej selekcji składników wykorzystywanych do produkcji. Z tego powodu zaopatrujemy się w surowce i opakowania wyłącznie u stałych i sprawdzonych dostawców, a stosowane przez nas receptury dopuszczają do użycia tylko starannie wybrane składniki o wysokich parametrach jakościowych.

Zaspokojeniu zdrowotnych i smakowych potrzeb konsumentów służą również ściśle przestrzegane procedury postępowania w procesie produkcyjnym oraz zachowania norm higienicznych. W realizacji zadań polityki jakości istotną rolę odgrywa zakładowe laboratorium, które przeprowadza badania mikrobiologiczne każdej partii lodów, począwszy od mieszanki lodowej aż po gotowy produkt. Nasze laboratorium zajmuje się także oceną sanitarnych warunków produkcji, czemu służą regularne badania środowiskowe.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanych przez nas lodów w firmie w 2003 roku wdrożony został system HACCP, obejmujący swoim zakresem kontrolę krytycznych punktów w całym procesie ich wytwarzania – od momentu pozyskania surowców aż do sprzedaży wyrobów gotowych. W 2008 roku firma uzyskała certyfikat ISO 22000:2005, a od 2017 roku zakład może poszczycić się również certyfikatem BRC.

 
HELA-PRIMA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 52
05-480 Karczew
Tel.:  +48 22 780 88 07
Fax: +48 22 780 88 09
e-mail: